Archief Redersvereniging Haringvisserij, 1914-1973 (Nationaal Archief)

Het archief van de Reedersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij, 1914-1973 bevat de algemene stukken van het hoofdbestuur, de ledenvergaderingen en de diverse commissies. Daarnaast bevat het correspondentie met allerlei organisaties, zoals de Coöperatieve inkoopvereniging van Haringhandelaren, Habivi, het Produktschap voor Vis en Visprodukten, diverse Ministeries, de Nederlandse Bond van haringhandelaren en het Centraal Sociaal Werkgeversverbond.

Archief Redersvereniging Haringvisserij