Archief Sweers, 1602-1674 (Nationaal Archief)

Het archief Sweers bevat stukken over de carrières van enkele familieleden in dienst van de VOC. Het betreft allereerst de schoonbroers Salomon Sweers (1611-1674) en Jeremias van Vliet (1602-1663). De meeste stukken behandelen politieke en handelsaangelegenheden te Batavia en Siam en de betrekkingen met Japan, Suratte en Perzië. Daarnaast zijn er stukken over François Mannis en Jacques Specx. Een aantal stukken van de laatste hebben specifiek betrekking op de WIC vanwege diens functie als bewindhebber van deze compagnie.

Archief Sweers