Archief ten Hove, 1589-1791 (Nationaal Archief)

Het archief ten Hove bevat verkoop- en huwelijksaktes, testamenten, financiële stukken, afschriften van brieven en enkele charters van de familie ten Hove. De familie bestond uit de koopman Michiel ten Hove (1585-1614), zijn zoon Nicolaes (1611-1673) was gedeputeerde van de Staat en bewindhebber van de WIC voor de kamer Rotterdam. Zijn zoon Michiel ten Hove (1640-1689) was waarnemend raadspensionaris van Holland en West- Friesland van 1688 tot 1689. Melchior ten Hove (geboren in 1614) was de andere zoon van Michiel, hij was burgemeester van Nijmegen en bewindhebber van de VOC van de kamer van Amsterdam.

Archief ten Hove