Stichting Blauwe Lijn

Stichting Blauwe Lijn

De Stichting Blauwe Lijn probeert de Nederlandse waterbouwkundige kennis uit het verleden toegankelijk te houden en te bevorderen dat die kennis ook door toekomstige generaties gebruikt kan worden. We doen dit onder andere door projecten op onderwijsinstellingen op alle niveaus (van basisschool tot universiteit). Watermeesters zijn een inspiratiebron voor de jongere generatie en de Nederlanders in het algemeen.

De Stichting Blauwe Lijn beheert een database met toegang tot scans van historische waterbouwkundige literatuur uit de periode 1500-1953. De database verwijst naar scans (pdf) van originele werken; dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen en kaarten zijn. In de database zijn Nederlandse auteurs/ingenieurs opgenomen. Hierdoor hebben de meeste verwijzingen links naar projecten in Nederland, sommige naar projecten in de voormalige koloniën en sommige naar projecten elders die door Nederlandse ingenieurs ontworpen of uitgevoerd zijn. De links gaan naar collecties in bibliotheken van o.a. de Technische Universiteit Delft, Rijkswaterstaat, Delpher, KB, Google Books.

Inspiratieboekje: Het water geeft en neemt. De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water. De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel heeft in samenwerking met onze stichting een handzaam boekje gemaakt hierover. Het boekje is voor € 9,95 te bestellen bij De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel.

Contactpersoon Stichting Blauwe Lijn: Henk Jan Verhagen, H.J.Verhagen@TUDelft.nl

Nieuwsbrief
Podcastserie Nieuwe Watermeesters: In 2021 hebben wij een podcastserie kunnen opstarten dankzij Theo Rietveld en de Hogeschool Rotterdam. De eerste afleveringen zijn te beluisteren onder de noemer ‘Nieuwe Watermeesters’ op SpotifyAnchor FMBreaker en Google Podcasts

Historische kaarten 1500-1824 van Koning George III (British Library)

The British Library heeft 18.000 historische kaarten, prenten en atlassen uit de The Topographical Collection of King George III (1760-1820) aan het publieke domein toegevoegd. Naast kaarten van het Britse rijk, bevat deze collectie ook verschillende kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden (op pagina 8)
Historische kaarten George III (British Library)

Marinemodellencollectie online, 1600-1800 (Rijksmuseum)

Online bestandscatalogus van de marinemodellencollectie van het Rijksmuseum.

Scale models of ships, weaponry, nautical instruments and historical objects give a unique insight into maritime history and technological developments from the seventeenth to the nineteenth century.

Marinemodellencollectie online

Koninklijk College ‘Zeemanshoop’

Het College Zeemanshoop werd in 1822 opgericht als onderlinge levensverzekeraar voor en door gezagvoerders bij de zeilende koopvaardij. Indien nodig konden nabestaanden uit dit fonds financieel ondersteund worden. Zeemanshoop stond hiermee aan het begin van de sociale geschiedenis zoals die zich in de negentiende eeuw ontplooide. Later richtte het College zich meer en meer op de belangenbehartiging van de Nederlandse zeescheepvaart. Op het hoogtepunt telde het College meer dan tweeduizend leden, waaronder koning Willem III en beschikte het over een pand op de Dam.

In 2022 wordt het tweehonderd jarige bestaan van het inmiddels Koninklijke, College gevierd. In de huidige tijd wil Zeemanshoop een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die zich betrokken voelen bij de zeescheepvaart en partijen bij elkaar brengen in het versnipperde speelveld. Elke tweede dinsdag van de maand is er sociëteit. Van tijd tot tijd worden lezingen en symposia georganiseerd. De zaal is eveneens beschikbaar voor bijeenkomsten van kleinschalige maritieme organisaties.

Het College beschikt over een omvangrijke en goed gedocumenteerde collectie boeken en periodieken de zeescheepvaart betreffende. In 2020 verschijnt een jubileumboek.

Koninklijk College Zeemanshoop
Muntplein 10, 1012 WR Amsterdam
Telefoon: 020 – 6253515
Website: www.zeemanshoop.nl
E-mail: secretaris@zeemanshoop.nl

De collectie beslaat de periode 18de eeuw-21ste eeuw, wereldwijd. Er zijn nog geen links naar de collectie.