Archief van A. Dekker, ondernemingsraadlid Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), 1963-1983 (Stadsarchief Rotterdam)

Het archief bevat onder meer: correspondentie, vergaderstukken, discussienota’s, stukken betreffende de arbeidsomstandigheden, stukken betreffende de ANMB, FNV en de NVV, foto’s, fotonegatieven, enkele tijdschriften, krantenartikelen en documentatiemateriaal. Ook bevat het archief stukken betreffende de offshore activiteiten en stukken betreffende de centrale ondernemingsraad van de Rijn Schelde Verolme machinefabrieken, zoals: correspondentie, beleidsbesprekingen, stukken van de herstructureringsadviescommissie, stukken betreffende de crisis in de scheepsbouw en tegenslagen bij het concern in de jaren ’70 en ’80.

Archief van A. Dekker