Archief van S. Frenk (1915 – 1999), scheepsleverancier, 1930-1999 (Stadsarchief Rotterdam)

Het archief bevat veel stukken betreffende deze organisaties, zoals: statuten, correspondentie, vergaderstukken, financiële stukken, stukken betreffende de bedrijfsvoering, beleidsvergaderingen, jaarverslagen, aandelen en aandeelhouders, reisverslagen, reiskosten, handelstransacties, schepenlijsten, voedsellijsten, bevoorrading schepen van de HAL, stukken betreffende scheepsleveranciers, Centraal Orgaan Vlees Groothandel, nota’s, krantenknipsels, receptieboeken, en stukken betreffende diverse jubilea, arbitragecommissie en bouwtekeningen. Verder bevat het archief onder meer stukken betreffende een bouwvergunning voor een steakhouse, Centraal Tehuis Cetin, fotomateriaal en correspondentie naar en van familieleden en vrienden.

Archief van S. Frenk