Archief van de havenvereniging Rotterdam, 1940-1979 (Stadsarchief Rotterdam)

Het archief bevat onder meer correspondentie, financiële stukken, jaarcijfers (1940-1959), adreslijsten van bestuursleden, vergaderschema’s, vergaderstukken, ledenadministratie, zoals: aanmeldingen, afmeldingen, adreswijzigingen, contributiebetalingen, stukken betreffende het 25 jarig jubileum, evenementen, excursies, tekeningen en bouwbeschrijvingen van houten scheepsmodellen van de Rotterdamse Lloyd (de ms Willem Ruys en de ss Ampenan) en brochures.

Archief van de havenvereniging Rotterdam