Archief VW / Commissie Schadebepaling Scheepswerven, 1968-1978 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Schadebepaling Scheepswerven en Scheepssloperijen bevat notulen van de vergaderingen, binnengekomen stukken met agenda’s daarop en minuten van uitgaande stukken. Ook zijn er stukken over de wetgeving, taxatierapporten, en de aanvragen van de schadeloosstellingen plus een klapper op naam van de aanvrager.

Archief VW / Commissie Schadebepaling Scheepswerven