Archief Zuiderzeesteunwet, 1924-1977 (Nationaal Archief)

Het archief van de Generale Commissie, bedoeld in art. 3 van de Zuiderzeesteunwet 1924-1975, bevat stukken van algemene aard, zoals notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, agenda’s en indicateurs van in- en uitgaande stukken en stukken met betrekking tot personeel en organisatie. Een aanzienlijk deel van het archief gaat over regelingen inzake de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet met betrokkenen (minister, bestuurders van gemeenten, bemanningen van de Zuiderzeevloot, weduwen van belanghebbenden) over de tegemoetkoming in de schade ten gevolge van afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.

Archief Zuiderzeesteunwet