Archief VW / DG Verkeer en Vervoer, 1936-1992 (Nationaal Archief)

Het archief VW/DG Verkeer en vervoer, 1936-1992 bestaat vooral uit stukken die betrekking hebben op beleid, maar bijzondere stukken zijn er ook te vinden: documenten over de inhouding van salarissen van Kaap Verdianen, de positie van de vrouw in de scheepvaart en beladen onderwerpen als treinongevallen.

Archief VW / DG Verkeer en Vervoer