Archief Bouwdienst Rijkswaterstaat Ketelmeer, 1995-2006 (Nationaal Archief)

Het archief van het project Baggerspeciedepot in het Ketelmeer (1995-2005) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat bevat onder meer plannen van aanpak en projectplannen, stukken betreffende de aanbesteding en contracten, voortgangsrapportages, de financiële verantwoording en een artist’s impression van het project.

Archief Bouwdienst Rijkswaterstaat Ketelmeer