Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1972-1979 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur-Generaal Scheepvaart, 1972-1979 bevat stukken inzake de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardij in het algemeen, zoals inzake de interne organisatie van de DGS, ontwerpen voor de Binnenschepenwet, internationale scheepvaartovereenkomsten, examenreglementen, de organisatie van de Scheepvaartinspectie, veiligheidsbesluiten en -voorschriften, milieuvervuiling en richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1972-1979