Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1960-1971 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur-Generaal Scheepvaar, 1960-1971 bevat stukken inzake de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardijvloot in het algemeen, zoals over de samenstelling van de Raad voor de Scheepvaart, de modernisering van de koopvaardij, verontreiniging door olie, internationale scheepvaartovereenkomsten, veiligheidsvoorschriften op zee, en examenreglementen voor de zeevaart.

Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1960-1971