Archief VW / Scheepvaartinspectie, 1946-1972 (Nationaal Archief)

Het archief van de Scheepvaartinspectie, 1946-1972  bevat stukken over de formatie en organisatie, verslagen van vergaderingen en maandrapporten,stukken inzake de Commissie Gevaarlijke Stoffen (vergaderingen); stukken van enkele werkgroepen in het kader van het Internationale Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee en stukken over diverse werkgroepen.

Archief VW / Scheepvaartinspectie