Building with Nature: nieuwe expositie in het Nationaal Baggermuseum

Schermafbeelding 2017-10-02 om 10.23.59  Schermafbeelding 2017-10-02 om 10.24.20

Bouwen met Natuur, dat is de naam van de nieuwe wisselexpositie in het Nationaal Baggermuseum. Donderdag 5 oktober opende de directeur van de Vereniging Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, deze expositie. De bezoeker kan hier zien hoe waterbouwers over de hele wereld duurzame en flexibele oplossingen bedenken voor de ontwikkeling van delta- en kustgebieden. De druk op deze gebieden neemt toe. In 2050 woont en werkt hier bijna 70% van de wereldbevolking, terwijl klimaatverandering en zeespiegelstijging juist hier de waterveiligheid van mens en dier in gevaar brengen.

Bouwen met de Natuur, internationaal aangeduid als ‘Building with Nature’, is een nieuw concept in de waterbouw. Natuurlijke processen, zoals wind, golven, stroming en sedimentafzetting zijn een duurzaam wapen in de strijd tegen zeespiegelstijging en erosie van kustlijnen. Tegelijk maakt dit nieuwe natuurontwikkeling mogelijk en helpt het bij meervoudig grondgebruik in de delta- en kustgebieden.

Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten duikt de bezoeker in de wereld van ‘Building with Nature’. Projecten in Nederland zijn de Zandmotor bij Kijkduin, de Marker Wadden in het Markermeer en het Wervenpark in Dordrecht. In al deze projecten spelen natuurontwikkeling en recreatie een belangrijke rol. De projecten zorgen voor een beter leefgebied voor vogels, vissen, zoogdieren, insecten en amfibieën met mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.

Daarnaast zijn er in de expositie een Indonesisch en een Amerikaans project opgenomen: Noord-Java dat al jaren kampt met heftige erosieproblemen zet in op het herstel van de Mangrovebossen om de kustlijn te beschermen, terwijl het project Mordecai Island ten zuiden van New York laat zien hoe ‘Building with Nature’ kan helpen bij natuurherstel en het tegengaan van erosie.

Wilt u ontdekken hoe het precies werkt, kom dan uw kennis verrijken in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Deze bijzondere expositie is gemaakt in nauwe samenwerking met EcoShape uit Dordrecht. Dit is een stichting gefinancierd door overheid en bedrijfsleven met kennisontwikkeling over ‘Building with Nature’ als doelstelling. Grote Nederlandse waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, natuurorganisaties en de overheid zijn verenigd in EcoShape.

Sinds vrijdag 6 oktober is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk. Het Nationaal Baggermuseum is open van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Kijk ook op de website van het museum.