Uitnodiging symposium Maritiem Portal

Vrijdag 24 november 2017, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden (zaal Lipsius 0.03). Gratis toegang.

Programma
13.30-14.00: Ontvangst

14.00-14.10: Stand van zaken en ontwikkelplannen Maritiem Portal (Anita van Dissel, voorzitter van de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal van Nederland; Universiteit Leiden)

14.10-14.40: Maritiem Portal in perspectief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (Wilbert Helmus, Netwerk Digitaal Erfgoed)

14.40-15.00: De kracht van samenwerking: het verbinden en onderzoeken van maritieme data (Sebastiaan Derks en Jelle van Lottum, beiden Huygens ING)

15.00-15.20: Historische berichten opduiken met Delpher (Maaike Napolitano, Koninklijke Bibliotheek)

15.20-15.45: Pauze

15.45-16.15: Sonttolregisters Online (1497-1857). Input en output (Jan Willem Veluwenkamp, Rijksuniversiteit Groningen)

16.15-16.45: De Som der Delen. Digitale verzameling van informatie en objecten uit het Zuiderzeegebied. Bijdrage over activiteiten die het Netwerk Zuiderzeecollectie ontplooit om te komen tot een gezamenlijke digitale collectie (Kees Hendriks, Zuiderzeemuseum)

16.45-17.00: Sluiting (Anita van Dissel, voorzitter van de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal van Nederland; Universiteit Leiden)

17.00-17.45: Borrel (Huizingagebouw)

Over het Maritiem Portal
Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Maritiem Historisch Data Centrum ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Aanmelden voor het symposium
Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel en de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal u als deelnemer of belangstellende uit voor het derde symposium over de ontwikkeling van het Maritiem Portal op 24 november 2017. Op deze bijeenkomst wordt de voortgang van de tweede ontwikkelfase van het Maritiem Portal toegelicht. Wat is de stand van zaken en wat zijn de verdere plannen voor ontwikkelfase 2 en ontwikkelfase 3? Het centrale thema op het symposium is: ‘De kracht van samenwerking. Het verbinden van maritieme data’. De deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en hun wensen kenbaar te maken, en elkaar tijdens de afsluitende borrel te ontmoeten.

Wij hopen van harte u op vrijdag 24 november 2017 te mogen begroeten in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden! Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór donderdag 16 november 2017 aan te melden bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl? Aanmelding is noodzakelijk in verband met de catering. Deelname aan het symposium is gratis. Bij voorbaat veel dank.

U kunt deze uitnodiging natuurlijk ook aan andere belangstellenden doorsturen.