Archief Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1955-1964 (Nationaal Archief)

Het archief Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1955-1964 betreft de periode van de Koude Oorlog, de opbouw van de Europese Gemeenschap en de Nieuw Guinea-kwestie. Het archief is ingedeeld op een aantal hoofdthema’s zoals: protocolaire en juridische aangelegenheden, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, migratie, sociale aangelegenheden, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties. Belangrijke onderwerpen in dit archief zijn internationale conferenties en organisaties, verdragen, oorlogsschade en recuperatie, Nederlanderschap, onderscheidingen, paspoorten en visa, luchtvaart, buitenlandse handel, buitenlands betalingsverkeer, repatriëring van Nederlanders, vluchtelingenhulp, kernenergie, defensie en bewapening. Van belang is voorts de periodieke en incidentele politieke rapportage van de Nederlandse ambassadeurs en consuls uit het buitenland.

Archief Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1955-1964