Archief Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1945-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945-1954 betreft het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland, daarnaast bevat het archief de archieven van commissarissen-generaal, van commissies en enkele werkarchieven. Het archief bevat vooral een neerslag van de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het archief is ingedeeld op hoofdthema’s zoals: protocolaire en juridische aangelegenheden, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, migratie, arbeid, sociale aangelegenheden, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties. Enkele belangrijke gebeurtenissen waarover materiaal te vinden is zijn: opsporing en berechting van Duitse oorlogsmisdadigers, restitutie van o.a. geroofde kunst, koloniale geschiedenis en dekolonisatie, oprichting van belangrijke internationale organisaties (bijvoorbeeld de NAVO en de EEG) en (foto’s van) de watersnoodramp van 1953.

Archief Buitenlandse Zaken / Code-Archief 1945-1954