Call for papers The Hakluyt Society Symposium 2019: ‘Rethinking Power in Maritime Encounters (1400-1900)’

Op 5 en 6 september a.s. zal The Hakluyt Society in samenwerking met de Linschoten-Vereeniging, Itinerario en het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden het Hakluyt Symposium 2019 organiseren. Het thema is macht in maritieme geschiedenis.

In de maritieme geschiedenis hebben verschillende vormen van macht altijd centraal gestaan. Of het nu het temmen van de zee, het veroveren van nieuwe landen of het tot slaaf maken van volkeren betrof, traditioneel gezien waren de hoofdrolspelers vrijwel altijd man en voornamelijk Europees. Doordat historici voornamelijk de perspectieven uit het bronmateriaal herhaalden zijn die van andere personen vaak buiten beschouwing gebleven. Het is hoog tijd om dit te herzien.

Voorstellen voor presentaties kunnen tot 1 maart 2019 ingediend. Kijk voor meer informatie over mogelijke onderwerpen en overige eisen op de website van The Hakluyt Society.