Call for Papers: The stage of war

Op 26 en 27 maart 2020 zal in de Erasmus Universiteit Rotterdam de conferentie The stage of war: Academic and popular representations of large-scale conflicts worden georganiseerd. Er bestaat een spanningsveld tussen deze twee vormen van geschiedenis. Academici zijn dikwijls ontevreden over de wijze waarop producenten van populaire genres omgaan met het verleden. De conferentie heeft het unieke doel om een uitwisseling te stimuleren en de vraag te stellen wat van elkaar geleerd kan worden.

Geïnteresseerden kunnen abstracten van maximaal 300 woorden en een korte biografie van maximaal 50 worden voor 1 oktober insturen naar thestageofwar@eshcc.eur.nl

Kijk voor meer informatie over keynote speakers, doelgroepen en mogelijke thema’s op de website van de Erasmus Universiteit.