Call for papers

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Afgelopen jaar heeft het Rampjaar veel aandacht gekregen, maar maritiem was 1672 niet zo interessant. Dat is anders voor 1673, met de belangrijke Tweede Slag bij Schooneveld en de Slag bij Kijkduin. Voor de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën en de Vereniging voor Zeegeschiedenis is dit een reden om in het najaar van 2023 een bijeenkomst te organiseren rond het thema de oorlog ter zee met een financiële invalshoek. Dit kan zowel gaan over financiële aspecten aan de wal als aan boord. De bijdragen zullen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. We zoeken nog enkele sprekers. U kunt uw voorstel opsturen naar Victor Enthoven.