Call for proposals Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten. Tot en met 1 december 2019 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship.

In het voorjaar 2020 zijn twee onderzoeksplaatsen beschikbaar. Projecten hebben een looptijd van vijf tot zes maanden en starten in februari 2020. Meer informatie over onderzoeksthema’s en verdere praktische informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden in de bijgevoegde call for proposals.