Call for proposals Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship, 1 juni 2021

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten. Tot en met 1 juni 2021 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship. In het najaar 2021 zijn tot maximaal vier onderzoeksplaatsen beschikbaar. Projecten hebben een looptijd van vijf tot zes maanden en starten in september 2021. Meer informatie