Symposium Bronnen over slavernij en slavenhandel, 23 april, 13.00 uur

Rijksmuseum

Een online symposium over de betekenis van een inclusiever brongebruik voor musea, archieven en bibliotheken. Wat voor bronnen staan ter beschikking bij het maken van presentaties en het doen van onderzoek naar slavernij en slavenhandel? Meer informatie en aanmelden.

Programma
Het symposium op 23 april is opgedeeld in twee delen. Een deel over museale praktijken, waarin aandacht zal worden besteed aan de realisatie van de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum en de verschillende bronnen die voor deze tentoonstelling zijn gebruikt, en een deel over archiefonderzoek en de digitalisering van bronnen.

Slavernij en Metamorfoze
Dit online symposium wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag. Het markeert de lancering van de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum en de afronding van het Metamorfoze-project waarin meer dan 400 meter archiefmateriaal over slavernij en slavenhandel is gedigitaliseerd.