Call for Sessions: Reuvensdagen 2019

Het Nationaal Archeologie Congres Reuvensdagen zal op 21 tot en met 23 november worden georganiseerd in Apeldoorn. De programmacommissie verzoekt geïnteresseerden om voor 11 april sessievoorstellen in te dienen.

Sessies zullen worden ingedeeld onder één of meerdere van de volgende pijlers

  • Wetenschap: onder deze pijler scharen wij sessies die zich hoofdzakelijk richten op onderzoeksontwikkelingen en/of de resultaten daarvan.
  • Veld: deze pijler kenmerkt sessies die zich richten op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de directe resultaten van veldwerk.
  • Publiek: dit zijn sessies die zich voornamelijk richten op publieksoverdracht van archeologie in brede zin.

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website van de Reuvensdagen.