Conferentie Conflict Management in the Atlantic, the North Sea and the Baltic, 1200-1600: Actors, Institutions and Practices of Dispute Settlement

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019 zal in Amsterdam en Leiden de conferentie Conflict Management in the Atlantic, the North Sea and the Baltic, 1200-1600: Actors, Institutions and Practices of Dispute Settlement georganiseerd worden.

Hoewel er in de geschiedschrijving wel degelijk aandacht gegaan is naar het onderzoeken van conflictmanagement, is dit voornamelijk gericht geweest op staatsvorming en op deze wijze dus op land georiënteerd. Het maritieme aspect is onderbelicht gebleven. Wanneer dit wel onderzocht werd, gebeurde dit vooral binnen de kaders van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Baltische Zee, wat leidde tot de vorming van verschillende historiografieën. De conferentie richt zich op de uitwisseling tussen deze drie onderzoekskaders.

Kijk voor het volledige programma en meer informatie op de website van de Universiteit Leiden.