Sjoerd de Meer

Foto SdM

‘Bijna dagelijks kom ik in aanraking met de middeleeuwse maritieme geschiedenis als ik, op mijn werkplek, het Maritiem Museum Rotterdam,  langs het 15de-eeuwse Mataró-model loop. Telkens verbaas ik mij erover dat dit op het oog broze en tere scheepsmodel al ruim vijf eeuwen  heeft getrotseerd. Uit die verbazing en verwondering schrijf ik graag over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne scheepvaartgeschiedenis.’

cv Sjoerd de Meer
Website
E-mail

Thijs Maarleveld

ThJM2017

‘Door archeologisch onderzoek onder en boven water zijn we de afgelopen veertig jaar veel meer te weten gekomen over de condities waaronder Nederland zich kon ontwikkelen tot een maritiem land en de technische oplossingen die daarbij zijn gekozen. Soms bevestigt dat vermoedens die al bestonden, soms zet het vraagtekens bij het eerder geformuleerde geschiedverhaal. Ik vind het ontzettend leuk om juist die nieuwe gegevens en inzichten in een samenhangend geschiedverhaal te verwerken in de NMGN.’

cv Thijs Maarleveld
Website
E-mail

Peter Sigmond

uitsnede 1

‘Ik heb in mijn loopbaan regelmatig gebruik gemaakt van de eerdere uitgave van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden en heb dat altijd een prettig en nuttig naslagwerk gevonden. Ik heb er indertijd als auteur aan mee mogen werken en het is leuk om dat nu als redacteur speciaal belast met de illustrering te kunnen doen. Afbeeldingen als historische bron hebben altijd mijn speciale interesse gehad.’

cv Peter Sigmond
E-mail

Wouter Heijveld

pasfotoWH2016G

‘Energiewinning en baggerwerkzaamheden op zee zijn maatschappelijk relevante activiteiten, waar Nederlandse bedrijven op tal van aspecten internationaal de toon zetten. In de afgelopen decennia hebben de bedrijven in deze sectoren veel nieuwe technologieën toegepast en baanbrekende en complexe werken uitgevoerd. Mijn drijfveer is om deze typisch Nederlandse geschiedenis in een uniek standaardwerk als de Nieuwe MGN voor het voetlicht te brengen.’

cv Wouter Heijveld
E-mail
Website

Henk den Heijer

foto henk den heijer

‘Nederland is in de loop der eeuwen gevormd door het water. Daarom vind ik het belangrijk dat recente onderzoeksresultaten over het maritieme verleden van ons land worden opgenomen in de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Zo kan een breed publiek – van professionele historici tot algemeen geïnteresseerden – kennis nemen van de rol die scheepvaart heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland; vanaf de zeevarende Friezen in de twaalfde eeuw tot aan mainport Rotterdam anno nu.’

cv Henk den Heijer
E-mail
Website