Thijs Maarleveld

ThJM2017

‘Door archeologisch onderzoek onder en boven water zijn we de afgelopen veertig jaar veel meer te weten gekomen over de condities waaronder Nederland zich kon ontwikkelen tot een maritiem land en de technische oplossingen die daarbij zijn gekozen. Soms bevestigt dat vermoedens die al bestonden, soms zet het vraagtekens bij het eerder geformuleerde geschiedverhaal. Ik vind het ontzettend leuk om juist die nieuwe gegevens en inzichten in een samenhangend geschiedverhaal te verwerken in de NMGN.’

cv Thijs Maarleveld
Website
E-mail