Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020

Tien jaar Sonttolregisters Online: Hiermee komt er een einde aan een monsterklus die ruim tien jaar heeft geduurd. Het eindresultaat is de website www.soundtoll.nl. Dit online instrument tilt de bruikbaarheid van de Sonttolregisters als historische bron naar een tot voor kort ondenkbaar niveau en stelt onderzoekers in staat de geschiedenis van de koopvaardij van Nederland en andere Europese landen in veel meer detail te bestuderen dan tot nu toe mogelijk was. Locatie van het slotsymposium: Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden. Hier vindt u het programma en de wijze van aanmelden.

Lees verder “Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020”

Verschenen: Petra Groen (ed.), The Eighty Years War. From Revolt to Regular War 1568-1648

On 19 November 2019 the Netherlands Institute of Military History (NIMH) presented the book The Eighty Years War. From Revolt to Regular War 1568-1648 in the Dutch Church in London. The presentation was held during a Nelson – De Ruyter Talk organised by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and the NIMH (Leiden University Press, 2019)

Lees verder “Verschenen: Petra Groen (ed.), The Eighty Years War. From Revolt to Regular War 1568-1648”