Centraal Visserijregister 1911-2000

Het Centraal Visserijregister is de burgelijke stand van de zeevisserijschepen. Om te mogen vissen heb je een vergunning nodig. Sinds 1911 moest een zeevisserijschip daarom geregistreerd worden bij de Visserijinspectie: het Centraal Visserijregister, een kaartsysteem van uiteindelijk ca. 40.000 kaarten. Eind twintigste eeuw ging het Ministerie van Landbouw en Visserij over naar een andere registratie, een database. Zeevisserij betekent hier: Noordzee, Zuiderzee, Zeeuwse Stromen en Hollandse Stromen bewesten Moerdijk. Bij elke verandering werd er een nieuwe kaart aangemaakt, die verwees naar de vorige en de volgende. Veranderingen waren met name: visserijnummer, scheepsnaam, eigenaar, afmetingen, voortstuwing, visgebied. Bij de Zuiderzeeschepen noteerde men dikwijls het woonadres van de eigenaar/schipper. Het Centraal Visserijregister was de enige officiële scheepsregistratie voor zeevisserijschepen van 1911-ca. 2000.

Was een van jouw voorouders visser? Dan kun je hem en zijn schip of schepen gemakkelijk opzoeken. Het wordt duidelijk op welke vis hij viste, welk type schepen hij bezat. Het register toont de vissersschepen die op de Nederlandse zeeën voeren en wat er met de schepen is gebeurd. 

Centraal Visserijregister