Centraal Visserijregister, 1911-2000

Voorbeeld van een registratiekaart

Vanaf 29 januari 2021 is het Centraal Visserijregister beschikbaar op Zuiderzeecollectie.nl. Het Centraal Visserijregister was de enige officiële scheepsregistratie voor zeevisserijschepen van 1911-ca. 2000. Om te mogen vissen heb je een vergunning nodig. Sinds 1911 moest een zeevisserijschip daarom geregistreerd worden bij de Visserijinspectie: het Centraal Visserijregister, een kaartsysteem van uiteindelijk ca. 40.000 kaarten. Eind twintigste eeuw ging het Ministerie van Landbouw en Visserij over naar een andere registratie, een database. Zeevisserij betekent hier: Noordzee, Zuiderzee, Zeeuwse Stromen en Hollandse Stromen bewesten Moerdijk. Bij elke verandering werd er een nieuwe kaart aangemaakt, die verwees naar de vorige en de volgende. Veranderingen waren met name: visserijnummer, scheepsnaam, eigenaar, afmetingen, voortstuwing, visgebied. Bij de Zuiderzeeschepen noteerde men dikwijls het woonadres van de eigenaar/schipper.

Met gedigitaliseerde data van de kaarten kan er wetenschappelijk onderzoek op de kaarten worden uitgevoerd, kunnen kaarten worden gekoppeld aan andere informatie en kunnen geïnteresseerden ‘hun schip’ terugvinden.

Was een van jouw voorouders visser? Dan kun je hem en zijn schip of schepen gemakkelijk opzoeken. Het wordt duidelijk op welke vis hij viste en waar, welk type schepen hij bezat. Het register toont de vissersschepen die op de Nederlandse zeeën voeren en wat er met de schepen is gebeurd.