Archief Consulaat Durban, 1916-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Durban, 1916-1950 bevat gegevens over Nederlandse onderdanen: burgerlijke stand, nalatenschappen, naturalisatie en Nederlanderschap, desertie en repatriering van zeelieden. Voorts stukken betreffende de activiteiten van de Nederlandse militaire missie inzake onder meer dienstplicht, betalingen en demobilisatie.

Archief Consulaat Durban