Collectie De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945 (NIMH)

Collectie 092 ‘Marine Monografie’ is een publicatie over de geschiedenis van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Informatie zoals krijgsverrichtingen van de Marine gedurende de Meidagen 1940, acties en bewegingen van Marineschepen tijdens de oorlog, de maritieme defensie van Curaçao en Suriname en de verdediging van Nederlands-Indië kan je hierin vinden.

Collectie 092: De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog