Bibliotheek Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

De bibliotheekcollectie van het NIMH bestaat uit publicaties over Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de collectie bevat ook vele boeken over onder meer de internationale operaties van de krijgsmacht, de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië en de krijgsmacht in de Koude Oorlog.

De bibliotheek bevat naast boeken ook 1.750 tijdschrifttitels, jaarverslagen, voorschriften, scripties en losse documentatie.

U kunt bij het NIMH geen boeken of tijdschriften lenen. U kunt ze wel komen inzien in de studiezaal. Wat het NIMH in huis heeft is te zien in de Catalogus Defensiebibliotheken:

Bibliotheek NIMH

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH beheert circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s en digitale fotobestanden en duizenden films en video’s met materiaal van de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. In de groeiende online beeldbank zijn inmiddels ruim 300.000 afbeeldingen te vinden. Ook filmmateriaal komt in deze database en is daarnaast te vinden op het NIMH YouTube-kanaal.

Foto’s betreffen materieel, uniformen, infrastructuur, gewapende conflicten, dagelijks leven, portretten etc. uit de periode 1850-heden. De filmbeelden zijn vooral militaire instructie- en voorlichtingsfilms, documentaires en amateuropnamen. Het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog is daarbij het meest vertegenwoordigd.

Beeldbank NIMH
NIMH Youtube kanaal

Documentatiemateriaal Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH beheert ruim 3.000 meter aan documenten waarvan de inventarissen raadpleegbaar zijn via www.archieven.nl. In de toekomst zal dit materiaal ook meer en meer digitaal beschikbaar komen via die site. De collecties beslaan alle krijgsmachtdelen van Defensie. Circa 200 collecties gaan over de Koninklijke Marine en soms de koopvaardij. Het materiaal varieert van jaarverslagen tot egodocumenten. Qua perioden zijn vooral de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië vertegenwoordigd.

Documentatiemateriaal NIMH

Collectie De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945 (NIMH)

Collectie 092 ‘Marine Monografie’ is een publicatie over de geschiedenis van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Informatie zoals krijgsverrichtingen van de Marine gedurende de Meidagen 1940, acties en bewegingen van Marineschepen tijdens de oorlog, de maritieme defensie van Curaçao en Suriname en de verdediging van Nederlands-Indië kan je hierin vinden.

Collectie 092: De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog

Collectie Bureau Inlichtingen / Duitse verdedigingswerken, 1939-1945 (NIMH)

Collectie 575 ‘Bureau Inlichtingen/Duitse verdedigingswerken’ bevat o.a. inlichtingen verzameld door het verzet over Duitse bunkercomplexen, verdedigingswerken en militaire eenheden in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Deze collectie bevat ook informatie over de afwikkeling van de Genie na de Meidagen en inundaties in Nederland, topografische kaarten en Duitse dossiers, bevelen en voorschriften.

Collectie 575: Bureau Inlichtingen / Duitse verdedigingswerken

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Thumbnail_NIMH

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie, maakt die toegankelijk voor een breed publiek, publiceert wetenschappelijke studies, geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de Defensietop, levert een bijdrage aan de militaire doctrinevorming en beschrijft lopende operaties.

Collectie
Het NIMH beheert ongeveer 10 km aan boeken, tijdschriften, documentatiemateriaal, kaarten, foto’s en films. De collectie documentatiemateriaal bestaat vooral uit documenten over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië. De beeldcollectie van het NIMH bestaat uit circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s, digitale fotobestanden en duizenden films en video’s met betrekking tot de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. De bibliotheekcollectie van het NIMH bestaat uit publicaties over Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bevat de collectie ook vele boeken over onder meer de internationale operaties van de krijgsmacht, de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië en de krijgsmacht in de Koude Oorlog.

Link collectie
Maritiem digitaal

Publicatiereeksen
– Jaarlijks brengt het NIMH een aantal boeken uit;
– Jaarboek Koninklijke Marine;
– Handboek militaire geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 35
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Tel. (Algemeen) 070 – 316 58 36
Tel. (Studiezaal) 070 – 316 28 47
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur
Website
Mailadres