De Moderne Tijd 4 ‘Crisis en catastrofe’ (2020) 3-4

Tijdschrift De Moderne Tijd

De Moderne Tijd is het wetenschappelijke tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd en publiceert artikelen op het terrein van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940. Ieder jaar verschijnen er zowel reguliere nummers, met ingezonden artikelen over vrije onderwerpen, maar ook themanummers. In de nieuwste uitgave van De Moderne Tijd staat het thema ‘Crisis en Catastrofe’, de Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw, centraal. In deze uitgave staan er verscheidene artikelen over maritieme rampen.

De volgende artikelen uit De Moderne Tijd 4 (2020) 3-4 beschrijven scheepsrampen en andere nautische perikelen in het negentiende-eeuwse Nederland:

Beelen, H. Bezet door het ijs. De literaire verwerking van onfortuinlijke reizen ter walvisvangst in het rampjaar 1777/78 (337-357)

Brand, R. Empathie of sensatiezucht? De scheepsramp van de ‘Berlin’ in 1907 en de nasleep ervan (321-336)

Jensen, L. Liederen als nieuwsbrenger en troostverschaffer. Branden, scheepsrampen en grote internationale catastrofes, 1755-1918 (270-293)

Ponsen, A. Huiselijke relieken. De Leidse buskruitramp (1807) in openbare en particuliere collecties (207-233)