De rol van averij-grosse in het 16e-eeuwse Antwerpen

Gijs Dreijer

Afgelopen maand is het artikel ‘Maritime Averages and the Complexity of Risk Management in Sixteenth-century Antwerp’ gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. De auteur, Gijs Dreijer, is een promovendus aan zowel de University of Exeter (afdeling geschiedenis) als de Vrije Universiteit Brussel (contextueel juridisch onderzoek). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van averij-grosse en risicomanagement binnen de Antwerpse scheepvaartsector in de zestiende eeuw. Bij averij-grosse brengt een schipper doelbewust schade aan schip of lading aan om erger te voorkomen.

Dit artikel focust zich op de rol van averij-grosse en andere vormen van averij in de scheepvaart die tot dusver in de wetenschappelijke literatuur onderbelicht waren. Het artikel benadrukt de volgende vier ontwikkelingen: ten eerste, in welke gevallen viel schade aan goederen onder averij grosse. Ten tweede, hoe kosten die ontstonden door averij-grosse werden gecompenseerd door de verzekering. Ten derde, op welke manier individuele handelslieden risico’s in de scheepvaart wilden verkleinen, en er hierdoor nieuwe variaties op averij-grosse ontstonden. En ten vierde, hoe averij-grosse leidde tot verplichte betalingen door beschermde buitenlandse handelsgildes. Dreijer draagt met zijn artikel bij aan vraagstukken over handelsrecht en de aanpak van handelsconflicten in de maritieme geschiedenis van Antwerpen.
Meer informatie