De Rooswijk centraal in Maand van de Geschiedenis, alvast een voorproefje

De maand van de geschiedenis heeft dit jaar het thema Oost/West. Het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal (RCE) doet hieraan mee en organiseert diverse actiteiten rondom dein 1740 met man en muis vergane Oostidiëvaarder Rooswijk. Maritiem erfgoed brengt het verleden tot leven en verhalen boven water, zie voor meer informatie.

Nederland heeft een bijzonder maritiem verleden. In buitenlandse wateren liggen ruim 1500 Nederlandse scheepwrakken, zoals de Batavia dat in 1629 verging in Australië, of de Rooswijk het in 1740 voor de Engelse kust gezonken VOC-schip. Bij de opgravingen en het vervolgonderzoek door archeologen zijn de nieuwste technieken gebruikt. Nu vertelt het Rooswijk wrak ons rijke verhalen over de lading, het schip en haar bemanning. Sommige vindplaatsen zijn herinneringsplekken voor nabestaanden, zoals de WOII-wrakken in de Javazee of van onderzeeërs in Maleisië.

Dit maritieme erfgoed is zó kenmerkend voor onze cultuur en geschiedenis, dat we het willen beschermen en onderzoeken zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. Daar zorgt het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor, samen met onze partners. Niets doen, betekent dat de meeste wrakken snel zullen verdwijnen. Terwijl dit tastbare erfgoed op een prachtige manier onze geschiedenis tot leven brengt en inzicht geeft in glorietijden en zwarte bladzijden. Dus ook stof voor discussie in het heden is. Kijk maar eens in de database met verhalen en vindplaatsen van wrakken www.mass.cultureelerfgoed.nl of op de site www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/maritiem-erfgoed/maritiem-erfgoed-internationaal.Meer informatie