Help mee de ‘Amsterdam’ te restaureren!

Sinds 1991 ligt het V.O.C.-schip ‘Amsterdam’ aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum. Het schip is één van de belangrijkste publiekstrekkers van het museum en met zijn monumentale en opvallende verschijning en een landmark van de stad Amsterdam geworden. De ‘Amsterdam’ is echter hoognodig aan restauratie toe en daarbij hebben we jouw hulp nodig! Zie voor meer toelichting.

Opkalefateren

Ondanks dat het schip niet vaart, wordt het wekelijks onderhouden en is één keer in de zoveel tijd ‘groot onderhoud’ nodig, dat wordt opkalefateren genoemd.

Momenteel wordt iedere 8 minuten water uit het schip gepompt, omdat het anders volloopt met water. Dit najaar zal het schip daarom opgekalefaterd worden. Zwakke plekken in het schip worden gerepareerd en waterdicht gemaakt door naden te breeuwen, houtrot op te sporen en aangetast materiaal te vervangen. De masten worden vervangen en natuurlijk krijgt het schip een nieuw laag lak en verf om het te beschermen tegen weer en wind.

Een groot gedeelte van de kosten voor de restauratie draagt Het Scheepvaartmuseum zelf. Maar dit is niet genoeg om alle noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. En daarom hebben wij jouw hulp nodig om de laatste € 50.000 bijeen te brengen. Hiermee kunnen we het schip waterdicht maken en werkzaamheden verrichten om de binnenkant van het schip te conserveren.

Een schip vol verhalen

Het VOC-schip ‘Amsterdam’ is gebouwd naar voorbeeld van het spiegelretourschip Amsterdam dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) gebruikte om goederen te vervoeren van Europa naar Azië. Dit schip is tijdens zijn eerste reis in 1749 voor de kust van Hastings in Engeland vergaan (oeps!). Op basis van gegevens uit het scheepswrak werd ons schip in 5 jaar gebouwd met als hoofddoel om meer te weten te komen over hoe men vroeger te werk ging bij de bouw van dergelijke schepen. Daarnaast hebben maar liefst 400 vrijwilligers aan de bouw van het schip gewerkt. In 1990 was het schip één van de publiekstrekkers van SAIL. Meer informatie