DEMO Netwerk Maritieme Bronnen is live (23 november 2018)!

Het Huygens ING ontwikkelt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum een pilot waarin data over museale objecten worden verknoopt met gegevens uit historische datasets door middel van Linked Open Data. Doel van de pilot is om de meerwaarde te tonen van het verbinden van data uit diverse historische en archeologische bronnen.
Voor onderzoekers en genealogen levert deze methode nieuwe onderzoeksmogelijkheden op, terwijl musea contextinformatie verkrijgen over hun collecties en het brede publiek kan ervaren welke verbanden er bestaan tussen archeologische vondsten en de opvarenden van een bepaald schip. Het thema van de pilot is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op het symposium van het Maritiem Portal en de NMGN op 23 november 2018 zijn de resultaten van de pilot getoond in een demo.

Hier kunt u de demo bekijken. Helaas werkt de link naar de demo op dit moment niet. Er wordt gewerkt aan een oplossing [8 maart 2021]

N.B. De demo heeft als doel om de mogelijkheden van Linked Open Data te presenteren voor erfgoed- en onderzoeksinstellingen die maritieme collecties beheren. De data story is niet ingericht op grote groepen gebruikers, omdat dit geen doelgroep is van de demo. In het vervolg op de demo worden toegankelijkheid en bruikbaarheid voor een breed publiek wél belangrijke speerpunten.