Online publicatie: Manual of Maritime Curatorship

Manual of maritime curatorship

Maritieme voorwerpen zijn lang niet alleen terug te vinden in maritieme musea maar ook in andere musea. Voor curatoren zonder maritieme achtergrond kan het beheer hiervan soms echter problemen opleveren. Het Brunel Institute heeft voor hen een handboek gratis online beschikbaar gemaakt.

A Manual of Maritime Curatorship is het resultaat van een samenwerking door leden van de UK Maritime Heritage Network en het Subject Specialist Network for maritime heritage in the UK and Northern Ireland. De eerste versie dateert uit 2002 en is afgelopen jaar geüpdatet.

Kijk voor het handboek en meer informatie op de website van het Brunel Institute.