Drie boeken over (post)koloniale en slavernijverleden Rotterdam

Slavernijmonument Rotterdam

In Nederland ontstaat meer ruimte voor kritische reflectie op het koloniale verleden, en in het bijzonder de slavernijgeschiedenis. Gedegen historische kennis is daarbij broodnodig. Mede hierom nam de Rotterdamse gemeenteraad het – ook in Europees verband unieke – besluit om dit verleden diepgaand te laten onderzoeken. Een breed samengesteld team onderzoekers werkte in 2018-2020 aan het project. Het resultaat is een drietal boeken, gebaseerd op nieuw, grondig archief-, literatuur- en veldonderzoek.

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. De uitkomsten daarvan zijn op 31 oktober 2020 gepresenteerd. De drie onderstaande boeken komen voort uit dit onderzoek en bieden gezamenlijk een brede baaierd van nieuwe kennis, inzichten en beschouwingen:

Oostindie, G., Het koloniale verleden van Rotterdam (Boom 2020)
Stipriaan, A. van, Rotterdam in slavernij (Boom 2020)
Guadeloupe, F., Laar, P. van de, Linden, L. van der, Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging (Boom 2020)
Meer informatie