Maritieme database MaSS uitgebreid met Flevolandse scheepswrakken

Wrakken in Flevoland

In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, staan verhalen van honderden scheepswrakken en andere vindplaatsen onder water. In samenwerking met Batavialand zijn nu de 122 wrakken toegevoegd van de database Vergane Schepen die in de polders van Flevoland zijn aangetroffen.

De Zuiderzee speelde een belangrijke rol in de economie van de Lage Landen sinds de late middeleeuwen en kan gezien worden als een enorm verkeersplein met intensieve scheepvaart, voor transport, handel en visserij. Ondiepten, zandplaten en dichtslibbende vaargeulen maakten het echter ook tot een gevaarlijke binnenzee, waar het met stormen flink kon spoken. Veel schepen vergingen, maar bleven bewaard in de zachte bodem. Sinds de aanleg van de Flevolandse polders halverwege de 20ste eeuw zijn al meer dan 400 scheepswrakken ontdekt en onderzocht. Het grote aantal scheepswrakken in de bodem maakt van Flevoland het grootste ‘droge’ scheepskerkhof ter wereld. De database MaSS heeft voor deze Flevolandse wrakken nu een speciale themapagina gewijd.