Edda Frankot

frankot

‘Sinds ik begon met mijn promotie over het middeleeuws zeerecht heb ik een grote interesse in het functioneren van de middeleeuwse scheepvaart en in de regulering van de onderlinge relaties tussen schipper, kooplieden en zeelui in het bijzonder. Het deel over zeerecht in de MGN is vrij summier en inmiddels gedeeltelijk achterhaald. Ik werk er graag aan mee dit belangrijke onderwerp in de NMGN met onze voortgeschreden kennis uitgebreider aandacht te kunnen geven.’

cv Edda Frankot
E-mail