Archief Eerste Kamer 1945-2000 (Nationaal Archief)

Het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bevat voor de periode 1945-2000 agenda’s, notulen en handelingen; circulaires; geloofsbrieven; ingezonden en overgelegde stukken; stukken inzake het stellen van Kamervragen en memories van antwoord; stukken betreffende de opening en sluiting van de zitting der Staten-Generaal; gedeponeerde archieven van commissies en diverse stukken betreffende huishoudelijke aangelegenheden.

Archief Eerste Kamer 1945-2000