Archief Tweede Kamer 1815-1945 (Nationaal Archief)

Wetgeving en controle van het regeringsbeleid vormen de hoofdtaken van de Staten-Generaal. Het archief bevat, naast notulen, agenda’s en roosters van werkzaamheden stukken over: geloofsbrieven van nieuw verkozen Kamerleden; ‘officiële bescheiden en overgelegde stukken’, ingezonden door de ministeries en de hoge colleges van staat om de Kamer te informeren over het regeringsbeleid (bijvoorbeeld de ‘Volkenbonddocumenten’, in de jaren 1921-1939 overgelegd door het ministerie van Buitenlandse Zaken); verzoekschriften van particuliere personen en organisaties; petities vooral uit jaren, waarin belangrijke politieke kwesties speelden. Met onder andere: Commissie van Enquête omtrent de Nederlandse Koopvaardijvloot; Commissie van Enquête omtrent de Toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart; Commissie van Enquête omtrent de Zeemacht, die Nederland behoeft; Commissie voor Indische Zaken.

Archief Tweede Kamer 1815-1945