Fortenstichting Liniebreed Ondernemen bestaat 10 jaar

Liniebreed promoot forten, (water)linies, vestingen en bunkers in Nederland, ondersteunt het ondernemerschap, verbindt allerhande linie-partijen, support vrijwilligers en adviseert ondernemers over een gezonde exploitatie van forten en andere linielocaties. Het is inmiddels tien jaar geleden dat de Stichting Liniebreed Ondernemen is opgericht om die vele initiatieven te bundelen. Om dit te vieren heeft Liniebreed Ondernemen “Expeditie Waterlinie” ontwikkeld; een gratis QR-code speurtocht.

De basis van Liniebreed ligt bij het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, inmiddels gerund op provinciaal niveau en in de race voor de status van UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Hierna volgden veel meer waterlinie-organisaties voor wie Liniebreed iets mocht betekenen. Ook de Atlantikwall en de Romeinse Limes wisten de organisatie te vinden.

Om haar tienjarig bestaan te vieren ontwikkelde Liniebreed “Expeditie Waterlinie”, een gratis QR-code speurtocht met als beloning het bezoeken van 12 linielocaties in Nederland. Een combinatie van actief bewegen en speuren in de buurt en het online bezoeken van 12 forten. Gratis posters en bingokaarten kunnen opgevraagd worden via expeditiewaterinie.nl.