Bronnenuitgave Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC, 1610-1761 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden (de Hoge Regering in Batavia) een algemeen verslag geven over het bedrijf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen die zij uit de andere VOC-vestigingen ontvangen.

Bronnenuitgave Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC