Archief Gezantschap Japan, 1923-1941 (Nationaal Archief)

Het archief Gezantschap Japan, 1923-1941 bevat correspondentie en stukkenover de organisatie, over de bezetting van Mantsjoerije in de jaren dertig en over het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het archief bevat ook stukken over Nederlands-Indië op diverse terreinen waaronder de handel en stukken betreffende de politieke en economische expansie van Japan in Nederlands-Indië. Ook zijn er stukken over Nederlandse activiteiten op het gebied van handel, nijverheid, scheepvaart en visserij.

Archief Gezantschap Japan