Archief Gezantschap Noorwegen, 1918-1945 (Nationaal Archief)

De archieven van het Gezantschap te Noorwegen en van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Noorse regering tijdelijk te Londen (gedurende de Tweede Wereldoorlog) bevatten onder meer stukken over consulaire bijstand, stukken betreffende lucht- en scheepvaart, stukken betreffende de handelssituatie en handelsverdragen en stukken betreffende de Noorse en internationale politiek.

Archief Gezantschap Noorwegen