Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918 (DANS)

The Norwegian Seamen’s Mission : a nineteenth century outreach initiative in foreign ports. Case studies of the activities of the Norwegian mission in the Netherlands, Belgium and Norway 1864-1918

Onderzoek naar de werkzaamheden van de Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918, met de nadruk op drie case studies van de vestigingen in Nederland, België en Noorwegen. Afgesloten onderzoek.

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918

Archief Gezantschap Noorwegen, 1918-1945 (Nationaal Archief)

De archieven van het Gezantschap te Noorwegen en van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Noorse regering tijdelijk te Londen (gedurende de Tweede Wereldoorlog) bevatten onder meer stukken over consulaire bijstand, stukken betreffende lucht- en scheepvaart, stukken betreffende de handelssituatie en handelsverdragen en stukken betreffende de Noorse en internationale politiek.

Archief Gezantschap Noorwegen

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland, 1868-1948 (Nationaal Archief)

In 1909 werd mr W.B.R. baron van Welderen Rengers benoemd tot diplomatiek vertegenwoordiger bij de regeringen van Zweden, Noorwegen en Denemarken. In 1919 brak het ministerie van Buitenlandse Zaken met de reeds lang bestaande gewoonte om één gezant bij de drie Scandinavische regeringen te benoemen. Tevens werd de gezant te Stockholm geaccrediteerd bij de Finse regering.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Nederlanders naar Zweden om via dat land als vrijwilliger naar Engeland uitgezonden te worden. Het archief bevat onder andere stukken over de Scandinavische en vooral Zweedse politiek, handel, Nederlandse en internationale scheepvaart op Scandinavië, stukken betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, zowel betreffende Europa als het Verre Oosten. Daaronder vallen ook stukken over de situaties in concentratiekampen, stukken over Nederlandse vluchtelingen in Zweden en stukken betreffende de Zweedse waarneming van Nederlandse belangen in Duitsland, Italië, Japan, en in vele bezette landen.

Archief Gezantschap Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland

Archief Ambassade Noorwegen, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later Ambassade) in Noorwegen, 1955-1974 bevat stukken betreffende oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals de totstandkoming van overeenkomsten tussen landen inzake schadevergoedingen, Nederlandse oorlogsgraven in Noorwegen en berechting van Duitse oorlogsmisdadigers in Noorwegen, alsmede stukken betreffende de Koninklijke Huizen van Nederland en Noorwegen, de Haagse verdragen inzake het Internationaal Privaatrecht (IPR), internationale scheepvaartpolitiek, ontwikkelingshulpverlening door Noorwegen, totstandkoming van handelsovereenkomsten tussen Noorwegen en andere landen, industriële ontwikkelingen, visserijaangelegenheden, de relatie van Noorwegen tot internationale organisaties zoals de NAVO, en de herdenking van de Zeeuwse watersnoodramp in 1953.

Archief Ambassade Noorwegen

Archief Consulaat-Generaal Bangkok, 1860-1942 (Nationaal Archief)

Reeds in 1860 werd er een Nederlands consulaat te Siam gevestigd, na het sluiten van een vriendschaps- en handelsverdrag tussen Siam en Nederland. De eerste consul der Nederlandse consulaat te Bangkok was de koopman-consul P. Pickenpack. Hij behartigde eveneens de Noorse en Zweedse belangen en die van de Hanzesteden.
De belangrijkste werkzaamheden waarmee de Nederlandse consul zich aan het eind van de 19e eeuw bezig hield, was de behartiging der belangen van de in Siam gevestigde Nederlands-Chinese onderdanen. In juli 1881 werd het Nederlandse consulaat verheven tot consulaat-generaal, om beter in aanzien te staan bij het Siamese hof. Een van de belangrijkste Nederlandse consuls-generaal te Bangkok was F.J. Domela Nieuwenhuis (1903-1919). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Thailand door Japan bezet en zag de waarnemend gezant, A.J.D. Steenstra-Toussaint, zich genoodzaakt het bestuur der legatie over te dragen aan de Zweedse vertegenwoordiger.
Het archief bestaat voor een groot deel uit correspondentie, statistieken betreffende de Burgelijke stand, stukken over consulaire bijstand ook in het bijzonder voor Chinees Nederlandse onderdanen, mijnbouw, handel en scheepvaart, internationale conferenties.

Archief Consulaat-Generaal Bangkok